Læreplaner

Her i Nivå økologiske naturdagpleje går jeg meget op i de pædagogiske læreplaner, da det er utrolig vigtigt, at børnene får lov til at arbejde med disse områder, inden de skal videre i børnehave.  I disse læreplanstemaer vil naturen blive indraget i stor stil, da det både er utrolig dejligt for børnene at være ude i det frie rum, men samtidig rummer naturen også uendelige læringsinput. Læreplanstemaerne i den pædagogiske læreplan rummer tilsammen de forskellige kompetenceområder, som alle børn skal møde i et dagtilbud. Opdelingen i de 6 læreplanstemaer sikrer fokus på centrale elementer i børns trivsel, læring, udvikling og dannelse. De 6 lærerplanstemaer kan du/I læse om herunder: 

Natur, udeliv og science

Social udvikling

Krop, sanser og bevægelse

Kommunikation og sprog

Alsidig personlig udvikling

Kultur, æstetik og fællesskab